Poštovani kupci,


cene koje su prikazane u rubrici CENOVNIK su naše proizvođačke cene, bez uračunatog PDV-a. Veleprodajna marža nije zaračunata. Mi ne vršimo maloprodaju naših proizvoda. PDV tj.tarife su iskazane pored svake cene proizvoda.

KOMPLETAN DINARSKI CENOVNIK U PDF FORMATU PREUZMITE OVDE.


KOMPLETAN FIKSNI DEVIZNI CENOVNIK POGLEDAJTE OVDE.


KOMPLETAN PROMENLJIVI DEVIZNI CENOVNIK POGLEDAJTE OVDE.


EAN-BAR KODOVE U PDF FORMATU PREUZMITE OVDE.


TARIFNE BROJEVE U PDF FORMATU PREUZMITE OVDE.